NAVODILA ZA POLGANJE TRAVNE RUŠE

Razviješ, zaliješ, imaš in uživaš

1. Takojšnja ozelenitev
V nekaj urah je podoba vrta oz. okolice popolnoma spremenjena. Gosta in strnjena travna ruša brez plevela. Zelenica, kot da ste jo negovali vsaj eno leto z visokim strokovnim znanjem in prakso. Takojšnja ozelenitev ni odvisna od letnega časa. Travno rušo se lahko v Sloveniji polaga od meseca marca do vključno novembra.
2. Na slovenskih tleh vzgojena travna ruša je primerna za na katerikoli vrt ali igrišče v Sloveniji
Trava je sestavljene vselej iz mešanice trav, ki zagotavljajo trden, gost sklop ruše. V travni ruši je sestava trav optimalna za naše podnebne razmere. Ker so travni svitki vzgojeni od setve do polne zrelosti za presaditev v Sloveniji, so zagotovljeni pogoji za dolgoživost in gost sklop.
3. Gosta, kompaktna, kot da je od nekdaj tam
S polaganjem travne ruše v zvitkih, se izognemo najbolj občutljivim fazam do vzgoje travne ruše – te so: setev (vprašljivost primesi plevelov v semenu, opremljenost s specialno sejalnico), prva košnja – običajno za vrt nimamo ustrezne kosilnice, čas setve – optimalna sta le dva meseca in običajno se borimo bodisi z blatom, prahom ali obojim, preden postane travna ruša dovolj gosta, pa še pleveli, ki so prisotni v tleh, s prednostjo pred travnim semenom.
4. Pleveli, ki so sicer večni problem
Travna ruša v svitkih (travni tepihi) nastane ob skrbnem negovanju in agrotehničnih ukrepih. Preden jih lahko odrežemo za presaditev, morajo biti stari vsaj eno leto. To je doba v kateri iz travne ruše izginejo vsi pleveli zaradi načrtovane pogoste košnje, z agrotehničnimi postopki odpravimo ostale plevele in zagotovimo gost sklop. Plevela čisti travni svitki omogočajo, da so novo nastale zelenice na samem začetku brez plevela. Plevelno seme, ki je vselej prisotno v tleh, pod travno rušo ne more vzkaliti, ker ga ne doseže sonce (svetloba je eden od pogojev kalitve). Ustrezno vzdrževanje položene travne ruše zagotavlja, da tudi seme iz zraka in bližnje okolice ne more vzkaliti zaradi gostega sklopa travne ruše (svetloba ne pride do semen plevela in ta zato ne kali).
5. Zelenica, kot da je že od nekdaj
Položena travna ruša je pohodna v 3 – 5 dneh. Za intenzivno uporabo, mišljena so nogometna igrišča, tenis igrišča, golf igrišča… pa 5 tednov.
Ob kakšnih okroglih obletnicah si zaželimo, da bi bila naša zabava na vrtu s pravo “angleško” travico. Ne glede na območje v Sloveniji, travna ruša potrebuje 5 – 10 dni od dneva, ko je položena, izgledala bo, kot da je že od nekdaj tam… A tudi po praznovanju, jo še vedno imate.
6. Smo si vedno želeli, da bi bilo zeleno, pa do sedaj še ni uspelo (težavne cone)
Problematične površine, kot so nagibi s katerih dež ali zalivanje vselej odnese seme, kar kličejo po ozelenitvi s pomočjo travnih tepihov. Prav tako lahko položimo gosto negovano travo na grob kakršnekoli oblike. Če smo si nenadoma premislili in določene poti ne želimo več imeti, jo hitro in učinkovito odstranimo s travno rušo, ki jo nanjo položimo.
7. Enostavno polaganje
Travna ruša je pripravljena v priročnih svitkih, ki jih na pripravljeno podlago razvijemo in položimo tesno drug do drugega, dobro zalijemo, pohodimo ali povaljamo z lahkim valjarjem. V kolikor imamo že obstoječo slabo zelenico,  jo odstranimo, prerahljamo in položimo drugo. Za polaganje travne ruše ne potrebujemo nobenega posebnega orodja.

Dragi bralci, v naslednjih odstavkih vam bomo natančno, korak za korakom prikazali polaganje travne ruše. Pa ne zato, ker bi bilo zapleteno, temveč zato, ker želimo informacije podati eksaktno, vam pa prihraniti kakšen tolar, ki bi ga sicer odšteli poklicnim vrtnarjem za delo, ki ste ga sposobni narediti sami.

Priprava  tal (podlage)
Večina tal oz. zemlje je primerna za polaganje travne ruše. Če so tla zelo peščena, dodamo kompost, če so zelo glinena (ilovnata), dodamo kremenčev pesek. Zrahljamo 5 – 10 cm globoko ( z lopato ali rovnico ali frezo). Na grobo (z grabljami) poravnamo. Površino utrdimo to je pohodimo ali povaljamo z lahkim valjarjem. Pognojimo z mineralnim gnojilom NPK – 7:20:30 v količini 50 gramov na 1m2 to je 0,5 kg za 10m2 ali 5 kg za 100 m2. Z grabljami razrahljamo 1 –2 cm globoko. Gnojilo s tem enakomerno zadelamo in fino poravnamo površino.
Polaganje travne ruše
Travno rušo v svitkih razvijemo in položimo tesno drug k drugemu. Na prvo položeno vrsto damo široko desko ali gradbeni element, stopimo nanj in z njega polagamo drugo vrsto. Ko končamo vrsto, pomaknemo element naprej in nadaljujemo s polaganjem naslednje vrste. Ves čas stojimo le na deski oz. gradbenem elementu. Tako že sproti pritisnemo travni rušo k tlom (kot bi jo rahlo valjali) in hkrati za sabo ne puščamo neenakomernih odtisov. Položeno travno rušo ekstremno zalijemo 20 – 30 litrov na 1m2 . Če stopimo na pravkar zalito travo, nam pod nogami »čmoka« oz. lopatni preizkus nam pokaže, da morajo biti tla prepojena do globine 20cm. Naslednjih 10 dni trato izdatno zalivamo, vendar ne v takšnih količinah, kot prvikrat.  Po 10 dneh preidemo na običajno zalivanje.
Ne pozabite, da tehta 1 m2 travne ruše v svitkih približno 25 kg.
Prva košnja
Ko je trava visoka 6 – 8cm, jo prvič pokosimo. Zlato pravilo košnje je sledeče: odkosimo lahko največ 1/3 zelene mase. To pomeni, da travo visoko 9 cm lahko pokosimo največ 3cm.  Se pravi, če je ob prvi košnji visoka 8 cm naj bo po prvi košnji visoka dobrih 5cm. V nadaljnje travo kosimo enkrat tedensko, samo košnjo znižamo na 3 – 4cm.
Travna ruša v priročnih svitkih je živa
Travna ruša v svitkih je optimalno pripravljena za prestavitev in nadaljno rast. Živa je, to ni nekaj umetnega. Ko jo položimo na novo podlago, potrebuje za rast ustrezno nego, kot vsaka zelenica – redno košnjo, primerno zalivanje in občasno gnojenje.
Travna ruša v zvitkih je primerna za vsa območja Slovenije
Travna ruša je sestavljena iz optimalne mešanice trav, zato je primerna za vsa območja v Sloveniji. Vsa kritična obdobja rasti je preživela v Sloveniji, zato je aklimatizirana na naše podnebne razmere.
Naj sklenemo!  Manjše površine absolutno položite sami, ker resnično velja: razviješ, zaliješ, imaš in uživaš. Če so površine velike, pomoč ali kakšen dodaten nasvet poiščite pri proizvajalcu. Za konec in vaš začetek, vam želimo: užijte in spočijte svoj korak na zdravi zeleni trati.